JMA advokati je nezavisna advokatska kancelarija koja kvalitetno i na efikasan način pruža širok spektar pravnih usluga svojim klijentima iz različitih oblasti poslovanja.